Min baggrund og erfaring

 • Erfaring

  Stor erfaring indenfor bygge,- og boligbranchen.
  Jeg har været arkitekt og selvstændig erhversdrivende siden 1973, og har bl.a. i mange år drevet Statsautoriseret Ejendomsmæglervirksomhed.

 • Uddannelser og baggrund

  Tømrer
  Byggetekniker
  Arkitekt bth
  Statsaut. Ejendomsmægler
  Valuar
  Syns- og skønsmand

 • Anden erfaring

  Byggetekniknisk rådgivning
  Byggetilsyn
  Lægdommer i Boligretten
  Bestyrelsesarbejde